حساب کاربری

برای مشاهده حساب کاربری خود وارد شوید.
نام کاربریکلمه عبور
منشور اخلاقی فرآورده های غذایی سمیه:

1. در ارتباطات و تعاملات فردی و سازمانی با رعایت اصول اخلاقی و در کمال ادب و احترام رفتار نماییم.

2.به‌منظور حفظ سلامت خود و دیگران و تولید محصول سلامت‌محور، نسبت به رعایت کلیه مقررات و استانداردهای کیفی، بهداشتی و ایمنی اهتمام ورزیم.

3. مسئولیت‌پذیری برای آینده‌ای پایدار، حفظ محیط زیست، پیشگیری از آلودگی آن و ارتقاء سطح جامعه در ابعاد مختلف را رسالت خود می‌دانیم.

4. ما با مدیریت موثر بر منابع مالی و هزینه‌ها ضمن افزایش بازدهی سرمایه‌گذاری‌ها شرایط لازم را برای سودآوری بیشتر در راستای تحقق رضایت ذینفعان ایجاد می‌نماییم.

5. در تقویت روحیه کار تیمی و صمیمیت بین همکاران کوشا هستیم.

6. از ابتکارات، ایده‌های نو و سازنده در انجام فعالیت‌ها استقبال نموده و باجسارت بخشیدن به افراد برای ابراز وجود و ارائه اندیشه نو، شیوه‌های نوین را جایگزین شیوه‌های قدیمی نموده و زمینه توسعه مطالعه و نوآوری و ابتکار همکاران را فراهم نماییم.

7. ما با رهبری دور اندیشانه، الهام‌بخش و درستی تفکرو رفتار به حفظ و توسعه سرمایه‌های انسانی از طریق افزایش دانش،انگیزه، رضایت کارکنان در جهت ارتقاء کیفیت اهتمام داریم.