حساب کاربری

برای مشاهده حساب کاربری خود وارد شوید.
نام کاربریکلمه عبور
ارکان جهت ساز شرکت فرآورده های غذایی سمیه شامل موارد زیر میباشد:

چشم انداز:

تبدیل شدن به یکی از برندهای ملی پیشرو در صنعت غذایی کشور

بیانیه ماموریت:

شرکت فراورده های غذایی سمیه با بیش از 30 سال سابقه درخشان در صنعت غذایی کشور برآنست تا با مدیریت بهینه و اثر بخش زنجیره ارزش ، رعایت استانداردهای کیفی وایمنی و حفظ سنن و تسهیل طبخ غذای ایرانی  در راستای تامین منافع کلیه ذینفعان و ارتقای سطح سلامت غذایی جامعه هدف خود اهتمام ورزد.

بیانیه مقصد:

%30  از مصرف کنندگان فراورده های غذایی صنعتی از فراروده های غذایی شرکت سمیه استفاده نموده و %80 آنها اظهار رضایت دارند.

ارزش ها:

 -  اخلاق محوری

 -  توسعه سرمایه های انسانی و حفظ کرامت انسانی

 -  محصول سلامت محور

 -  کار تیمی

 -  خلاقیت و نو آوری

 -  اهمیت به مسئولیت های اجتماعی

 -  تامین رضایت کلیه ذینفعان