حساب کاربری

برای مشاهده حساب کاربری خود وارد شوید.
نام کاربریکلمه عبور
رشته آشی #1

رشته آشی

ویژگیهای رشته آش سمیه

خوشرنگ و خوش اندازه پس از پخت
دارای آخرین استانداردهای محصول


رشته آشی سمیه
وزن خالص: 500 گرم