ENARRU

آیا کشک سمیه نیاز به جوشاندن دارد؟


از آنجا که کشک  فرآورده‌ای مغذی و مستعد آلودگی میکروبی است، در صورت آلوده بودن می‌تواند موجب بیماری‌های خطرناک و کشنده‌ای مانند تب مالت و بوتولیسم شود. کارگاه های فاقد مجوزهای بهداشتی با توجه به اینکه عمدتا تحت نظارت مراجع قانونی نیستند، از کشک های خشک با کیفیت پایین استفاده می نمایند. در این کشک‌ها به جای شیر از آرد و ترکیبات نشاسته ای و نمک زیاد استفاده شده و همچنین عملیات پاستوریزاسیون کشک انجام نمی پذیرد.  
از این رو با توجه به اینکه اطمینانی نسبت به نحوه فرآوری کشک های باز وجود ندارد، حتما می بایست قبل از مصرف به مدت 15 دقیقه جوشانده شود.  

 در مقابل، کشک خشک مورد استفاده در شرکت سمیه از نوع کشک خالص بوده و از pH کمتر از 4/5 برخوردار است. با توجه به اینکه این محصول در گروه محصولات اسیدی قرار دارد، امکان رشد باکتری کلستریدیوم بوتولینیوم که باعث ایجاد مسمومیت کشنده بوتولیسم است، وجود ندارد.

بنابراین با توجه به فرآیند تولید و بسته بندی بهداشتی کشک سمیه، این محصول نیازی به جوشاندن ندارد.